เตรียมพบกันเร็วๆ นี้ที่ iStudio by SPVi
พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายกว่าใคร

ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

สั่งซื้อล่วงหน้า 1 ต.ค. 64 | เริ่มวางจำหน่าย 8 ต.ค. 64

เลือกรุ่นที่สนใจ

เลือกสีที่สนใจ

เลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

เลือกสาขา

ลงทะเบียนติดตามรับข่าวสาร

ข้าพเจ้ารับทราบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
และยินยอมเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้างต้น

เงื่อนไขการลงทะเบียนเเสดงความสนใจ

  • การลงทะเบียนแสดงความสนใจนี้เป็นเพียงการลงทะเบียนแสดงความสนใจเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งจอง iPhone 13 Pro, iPhone 13
  • รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน
รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข >